CURSOS        CLASES

 

Aula de Danza - Alcalá de Henares, Madrid  

Academia Performance - Castellana Sports Club, Madrid

Escuela Compás - Guadalajara

Volver al Menú

    Actualizado Abril 2002 

w w w . s h a s e k h . c o m

shasekh@shasekh.com

Shasekh I Historia I Articulos I Cursos I Galeria I Agenda I Enlaces